Checklista: hjälp om du drabbats av ett brott

Brott och hur du ska agera efteråt

Sedan 1950 har antalet anmälda brott ökat markant. Mellan åren 1975 och 2015 ökade antalet anmälda brott från 750 000 till nästan 1 500 000. Dock betyder inte detta per automatik att brottsligheten har ökat. Siffror pekar nämligen åt ett annat håll – brottsligheten har minskat. Dock har utvecklingen medfört att en del brott ökat, som exempelvis bedrägerier och Internetbrott. Vanligaste brottet är emellertid stöldbrott, vilket utgör 38 % av alla brott.

När man läser statistiken är det viktigt att inte glömma bort skillnaden mellan den anmälda brottsligheten och den faktiska brottsligheten; många brott anmäls aldrig och går därför inte att utläsa i statistiken. Hur stort mörkertalet är går bara att gissa. Anmälningsbenägenheten skiljer sig mellan olika brott. Vid egendomsbrott, exempelvis, är du tvungen att göra en anmälan till polisen för att försäkringsbolaget ska ge dig ersättning. Sedan finns det brott där anmälningsbenägenheten är betydligt lägre, som exempelvis våld inom hemmets väggar.

Blir du utsatt för brott ska du göra en polisanmälan. När polisen mottagit din anmälan inleder de en förundersökning för att utreda vad som faktiskt hänt. Om åklagaren ansen att det finns tillräcklig bevisning för att brott begåtts blir det rättegång. Får du rätt till skadestånd hjälper Kronofogden dig att få ut ditt skadestånd. Du ska också kontakta ditt försäkringsbolag för att se om du har rätt till ersättning via hemförsäkring. Om du inte får full ersättning genom försäkring eller skadestånd kan du ansöka om brottsskadeersättning via Brottsoffermyndigheten.

Om polisen inte kan binda någon till brottet blir förundersökningen nerlagt. Även om det blir utfallet av förundersökningen kan du fortfarande ha rätt till ersättning. Därför ska du ändå kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Du kan också ansöka om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

Att bli utsatt för brott kan leda till psykisk ohälsa. Ta därför emot all hjälp du kan få. Du har exempelvis rätt till olika former av vård. Det finns bland annat särskilt stöd för brottsoffer och stöd under pågående rättsprocess. Om du är utsatt för hot kan du även bli beviljad skydd.

brott